Súťaž Zenit v elektronike, 31. ročník

Stredoškolská súťaž ZENIT v programovaní, elektronike a strojárstve sa konala v dňoch 3.- 5.2.2015 v Trenčíne na Strednej odbornej škole Pod Sokolicami.

Súťaž v zručnosti stredoškolákov sa konal už po 31 krát. Žiaci súťažili v troch odboroch – elektronike, programovaní a strojárstve. Do celoštátneho kola, ktoré sa uskutočnilo v Trenčíne, postúpili najúspešnejší súťažiaci z krajských kôl.

Prvý deň prebiehala teoretická časť súťaže, druhý deň už žiaci prakticky riešili pripravené zadanie.