Zručnosti mladých hantlagerov 2014

Súťaž sa konala v priestoroch SOŠ technická, Volgogradská 1 v Prešove. Každoročne si zmerajú svoje schopnosti a zručnosti žiaci domovskej školy s okolitými technickými školami z Humenného, Bardejova či Starej Ľubovne.

Výzvou pre stolárov bolo vytvorenie sklápacej stoličky. Murári pracovali na téme: Vymurovanie segmentu pravouhlého rohu, hrúbky 100 mm z presných tvárnic.

Súťažili žiaci SOŠ 1. - 3. ročníka učebného odboru alebo 1. –  4. ročníka študijného odboru OSV

 

Výsledky súťaže zručnosti Mladý remeselník 2013/2014 v odbore murár

1. miesto SOŠ polytechnická v Humennom

2. miesto Spojená škola v Bardejove

3. miesto SOŠ v Starej Ľubovni

3. miesto SOŠ technická v Prešove

4. miesto: SOŠ v Nitre, SOŠ v Poprade SOŠ v Michalovciach, ZSB v Tarnove (PL)

 

Výsledky v odbore STOLÁR:

 

1. miesto SOŠ technická v Michalovciach (Lukáš Koščák)

2. miesto SOŠ technická v Starej Ľubovni (Dávid Sekelský)

3. miesto SOU v Hluboši, Česká republika (Štepán ŠATAVA)

4. miesto: SOŠ Andyho Warhola v Medzilaborciach, SOŠ technická v Prešove, Stredná priemyselná škola v Prešove.

 

Vďaka projektu získala škola lepšie materiálne zabezpečenie podujatia a prezentovala súťaž aj v médiách. O súťaž sa zaujímala aj celoslovenská televízia Markíza.