Zručnosti mladých hantlagerov 2013

Mladí hantlageri si mohli vyskúšať svoje zručnosti na súťaži, ktorú vyhlásila Stredná odborná škola Kušnierska brána 349/2 z Kežmarku. Prváci z odboru stavebná výroba z Kežmarku a Prešova zostavili štyri družstvá, ktoré si 25. júna 2013 zmerali svoje sily v troch disciplínach. Po vedomostnom teste nasledovalo disciplína ručná výroba suchej betónovej zmesi a osadenie obrubníkov, aby súťaž ukončilo ukladanie zámkovej dlažby na paletu. Pri ňom súťažiaci prekladali 385 kusov zámkovej dlažby z jednej palety na prázdnu paletu s rozmermi 80 x 120 cm. Víťazom sa stali domáci hantlageri zo SOŠ Kežmarok. Všetci účastníci súťaže pri záverečnom vyhodnotení dostali vecné ceny a diplomy.