MÉDIA


8.9.2016 Tlačová konferencia: Systém odborného vzdelávania má návod ako lepšie pripravovať žiakov na prax

Štátny inštitút odborného vzdelávania pripravil v rámci projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce novinku. Do spojenia stredná škola + zamestnávateľ pridali aj základné školy. Cieľom je ešte lepšie pripraviť absolventov na reálny život. Absolventi by tak mali končiť v praxi a nie na úradoch práce.

16.3.2016 Tlačová konferencia: Najlepšia SOŠ 2015

Stredné odborné školy musia začať intenzívne pracovať na svojom imidži. Znalosť školy u potenciálnych zamestnávateľov ich absolventov je veľmi nízka. Rekordmankou bola Hotelová akadémia Mikovíniho v Bratislave s necelými 29 percentami zamestnávateľov z jej rezortu a jej kraja, ktorí mali o nej povedomie. Z mimobratislavských škôl bodovala SOŠ Štúrova z Dubnice nad Váhom s necelými 18 percentami v danom kraji a rezorte. Popredné priečky rebríčku pritom obsadzovali školy, ktorá dosiahli spontánnu znalosť okolo 10%.

26.10.2015 Tlačová konferencia: Rýchly recept pre lepší zárobok absolventov SOŠ je pribúdajúca prax. Najmä na východe.

Absolventi stredných odborných škôl si päť rokov po ich ukončení v porovnaní s nástupnou mzdou platovo prilepšia až o 50 percent. Najpomalšie tempo rastu mzdy majú absolventi na strednom Slovensku. Vyplýva to z celoslovenského reprezentatívneho mzdového prieskumu medzi zamestnávateľmi vo výrobných podnikoch a službách, ktorí prijímajú čerstvých absolventov SOŠ. Prieskum pripravila agentúra AKO.

13.4.2015_Tlačové konferencia: Očakávania zamestnávateľov od stredných odborných škôl (prieskum)

Bez praxe nie sú koláče. Tak by mohlo znieť novodobé príslovie, ktoré celkom výstižne opisuje situáciu absolventov nielen stredných odborných škôl. Po ukončení štúdia sa o nich zamestnávatelia veľmi nepobijú. Dokazuje to aj najnovší prieskum, ktorý sa zrealizoval v rámci projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Zisťovali sme aj to, čo od odborných škôl zamestnávatelia očakávajú.

Tlačová konferencia v Košiciach 16.02.2015

Poznáme odborné pozície, kde majú absolventi šancu zamestnať sa. Odpovede dala tlačová konferencia v Košiciach.

13.11.2014 Tlačová správa: Trojica odborných škôl na východe chce byť atraktívnejšia pre žiakov

Už rok sa vďaka projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce snaží aj na východnom Slovensku zlepšiť trojica škôl podmienky pre študentov a zatraktívniť svoje učebné odbory pre žiakov, ale aj zamestnávateľov. Zapojené sú dve školy v Prešove a jedna v Kežmarku. Prvé aktivity majú za sebou, v nasledujúcich dvoch rokoch naplánovaných ešte omnoho viac.

23. 1. 2015 Tlačová správa: Najepšie stredné odborné školy - rebríčky SOŠ podľa zamestnávateľov

V každom slovenskom kraji poznáme najlepšiu strednú odbornú školu z pohľadu zamestnávateľov. Vyplynulo to z unikátneho prieskumu realizovaného na vzorke 2 000 zamestnávateľov z celého Slovenska. Na svojom imidži však musia popracovať. Až 139 škôl zamestnávatelia vôbec nepoznajú, dokonca ani nevedia, že existujú. Pre personalistov je ideálna taká škola, ktorá žiakov pripraví na prax, sami však nesledujú, aké školy sú v ich regióne a aká je ich kvalita.

10. 6. 2014 Tlačová správa: SOŠ vzdelávajú podľa rodičov kvalitne

Mýtus, že na stredné odborné školy (SOŠ) chodia iba menej šikovní žiaci, sa nepotvrdil. Nesúhlasia s tým až tri štvrtiny z 15-tisíc rodičov, ktorí sa zúčastnili na najväčšom výskume zameranom na rodičov ôsmakov a deviatakov základných škôl.

Tlačová konferencia na SOŠ chemickej v Bratislave

Deň otvorených dverí na Strednej odbornej škole chemickej, Vlčie hrdlo 50, Bratislava pre žiakov základných škôl a ich rodičov bol spojený s tlačovou konferenciou na tému: Stredné odborné školy pomáhajú znižovať nezamestnanosť mladých

29. 4.2014 Tlačová správa: Techniku sa oplatí študovať, absolventov je na trhu práce nedostatok

Pravdepodobne ešte nikdy v histórii samostatnosti SR neboli absolventi technických odborov žiadaní, tak ako dnes, Stredné odborné školy ich však každý rok ponúknu menej, než ich potenciálni zamest-návatelia požadujú.

14.4.2014 Tlačová správa: SOŠ Levice - SOŠ pomáhajú znižovať nezamestnanosť mladých

SOŠ v Leviciach ponúka štúdium v jedenástich učebných odboroch, v štyroch študijných odboroch a v piatich odboroch nadstavbového štúdia. Praktické zručnosti získavajú žiaci priamo na školských pracoviskách praktického vyučovania - škola prevádzkuje vlastný kadernícky a kozmetický salón, reštauráciu a cukrársku výrobňu.

13.3.2014 Tlačová správa: Stredné odborné školy pomáhajú znižovať nezamestnanosť mladých

Po necelom roku fungovania projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce sa zrealizovalo viac ako 60 aktivít na stredných odborných školách zameraných na zvýšenie atraktivity štúdia a znižovanie nezamesntanosti do 25 rokov.

20.2.2014 Tlačová správa: Trh práce je otvorený absolventom SOŠ

,,Odborné vzdelávanie poskytuje možnosť uživiť sa priamo rozumom a prácou svojich rúk. Platí to najmä pri remeselných živnostiach a službách, kde môžu absolventi pracovať priamo vo vyštudovanom odbore. Podmienkou samozrejme je, aby školy pripravovali takých absolventov, ktorí sa dokážu ihneď po ukončení štúdia uplatniť na trhu práce,“ tvrdí Zuzana Nemčoková, riaditeľka SOŠ obchodu a služieb v Leviciach.

27.1.2014 Tlačová správa: Najžiadanejšia pracovná pozícia v roku 2013

Až pre sedem percent zamestnávateľov je dnes rozhodujúce, aby mal uchádzač o pracovné miesto aspoň čiastočnú prax v odbore a nebol len čerstvým absolventom strednej odbornej školy.

27.12.2013 Tlačová správa: Absolventi stredných odborných škôl majú perspektívu

Štúdium na SOŠ je výhodnejšie z viacerých pohľadov. Na rozdiel od gymnázií sa pri výučbe na SOŠ sústreďujú na praktický výcvik, ktorý je pre žiakov užitočnejší a vedie k rýchlejšiemu uplatneniu v praxi.

18. 12. 2013 Tlačová správa: Prečo stredná odborná škola

Porekadlo “remeslo má zlaté dno” je stále aktuálne. Aj napriek tomu však žiaci deviatych ročníkov, či ich rodičia neinklinujú k štúdiu na stredných odborných školách. Odborné vzdelávanie sa im zdá pravdepodobne neatraktívne či neperspektívne. Opak je však pravdou, čo dokazuje nielen trh práce so zvyšujúcim sa počtom voľných pracovných miest práve pre absolventov týchto stredných škôl. Na otázku prečo študovať na SOŠ sú jasné odpovede.

15. 12. 2013 Tlačová správa: Sladký workshop

Napiecť a ozdobiť si medovníky a popri tom vidieť, ako funguje pekárske remeslo. Aj to si mohli up-lynulý piatok vyskúšať žiaci 8. ročníka na Černyševského ulici v Bratislave, ktorí sa zúčastnili prak-tického workshopu na bratislavskej Strednej odbornej škole Farského 9. V rámci projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce sa oboznámili nielen so systémom vzdelávania na tejto škole a s jej priestormi, ale si aj vyskúšali jednotlivé pekárske a cukrárske postupy pri tvorbe medovníkov

7. 11. 2013 Pracovná návšteva zo Švajčiarska

V rámci Švajčiarsko-slovenského projektu sa uskutočnila pracovná návšteva zástupcov Švajčiarskej konfederácie s cieľom zhodnotiť priebeh a výsledky projektu „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“ financovaného z prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Do projektu je zapojená aj Stredná odborná škola technická v Šuranoch, ktorá ako garant zabezpečuje realizáciu projektu v oblasti elektrotechniky.

21. 10. 2013 Tlačová správa

Najlepšie lístkové cesto robia stredoškoláci z Kežmarku.

27. 5. 2013 Tlačová správa

Začal sa projekt na zvýšenie kvality odborného vzdelávania

7. 5. 2013 Tlačová správa

Projekt Alchymista popularizuje chémiu