18. 12. 2013 Tlačová správa: Prečo stredná odborná škola

Odborné vzdelávanie ponúka študentom perspektívu

 

Porekadlo “remeslo má zlaté dno” je stále aktuálne. Aj napriek tomu však žiaci deviatych ročníkov, či ich rodičia neinklinujú k štúdiu na stredných odborných školách. Odborné vzdelávanie sa im zdá pravdepodobne neatraktívne či neperspektívne. Opak je však pravdou, čo dokazuje nielen trh práce so zvyšujúcim sa počtom voľných pracovných miest práve pre absolventov týchto stredných škôl. Na otázku prečo študovať na SOŠ sú jasné odpovede.

 

Dobre zvládnuté odborné vzdelávanie, ktoré nie je iba teoretické, ale naučí študentov aj praktickým skúsenostiam je v praxi neoceniteľné. Študentom dáva širokú možnosť uplatnenia. Prvé peniaze môžu zarábať už počas štúdia na praxi a hneď po ukončení školy sa môžu zamestnať. Ak si však chcú vedomosti prehĺbiť, napríklad technické vysoké školy sa absolventom so skúsenosťami iba potešia.

Podľa Anny Krupičkovej, riaditeľky SOŠ sklárskej je výhoda v štúdiu na SOŠ  najmä preto, lebo ponúka perspektívu. „Možnosť uplatnenia na trhu práce z našej školy je 86,7%, taktiež je tu možnosť získania zmluvy o budúcom zamestnaní už v priebehu štúdia na strednej škole. Naša škola ponúka študentom rôzne výhody, napríklad aj formou možnosti vykonávania brigádnickej činnosti počas celého roka a prázdnin prednostne, či možnosť stáže v zahraničí, kde žiaci môžu získať odborné zručnosti.“

Anna Krupičková ďalej dodáva, že u nich sú vítaní aj integrovaní žiaci. Podľa nej majú absolventi SOŠ lepšie uplatnenie na trhu práce. Už počas štúdia totiž absolvujú praktické hodiny vo výrobných závodoch. „Študenti SOŠ sklárskej sa môžu uplatniť v podobných závodoch aj v zahraničí, keďže sklárskych odborníkov je stále menej a menej.“

Podľa nej je známe porekadlo dnes ešte aktuálnejšie ako v minulosti. „Aj keď sa zatiaľ iba hovorí, že remeslo má zlaté dno, osobne si myslím, že ho bude mať čím ďalej, tým zlatšie. Odborné vzdelávanie získava stále viac a viac výhod,“ hovorí.

 

Milan Laca, zástupca riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie technickej školy v Prešove súhlasí. „Na trhu práce je zjavný deficit technických, najmä remeselných profesií. Naopak, gymnazista bez VŠ je neuplatniteľný. Pracovné miesto absolventa napríklad obchodnej akadémie je tiež problematické,“ tvrdí.

Viacerí zamestnávatelia pri výbere zamestnancov do svojej spoločnosti preferujú ľudí s praxou, pričom sa berie do úvahy aj prax v rámci školy. Sami priznávajú, že je pre nich výhodnejšie zamestnať už vyškoleného človeka, čo ušetrí ich čas, ale aj náklady. Mnohé školy organizujú prax pre študentov priamo vo výrobniach, respektíve v  spoločnostiach, v ktorých môžu získať zmluvu o zamestnaní už počas štúdia.

Albín Bujňák, konateľ spoločnosti BORDON s.r.o. v Sabinovskom okrese potvrdzuje, že pri výbere nových zamestnancov sa zameriavajú na tých už vyškolených, pretože s nimi majú aj z minulosti lepšie skúsenosti. „Samozrejme, že je pre nás lepšie a aj výhodnejšie zamestnať človeka, ktorý je v danom obore už zaučený a vie o čo ide,“ dodal.

 

Jozef Horák, riaditeľ SOŠ potravinárskej v Bratislave tvrdí, že hlavnou výhodou odborného vzdelávania je najmä striedanie teórie a praxe počas štúdia. „Praktický výcvik je veľmi dôležitý, ako aj kvalitná príprava a profesijná orientácia.“ Uplatnenie teórie v praxi považujú za výhodu nielen vyučujúci, ale aj samotní absolventi, ktorí tvrdia, že im to dá viac skúseností a lepšie ich to pripraví do budúceho zamestnania.

 

Úspešný absolvent SOŠ potravinárskej v Bratislave Andrej Dugovič takisto pokladá za výhodu striedanie teórie a praxe pri výučbe na SOŠ. „Keď sme sa v škole naučili teóriu, na praxi sme si ju aj názorne ukázali, vyskúšali, a tým sa nám takpovediac „dostala do krvi“. Získali sme takto prax už počas školy a napríklad ja som aj vďaka týmto skúsenostiam rozbehol vlastné podnikanie krátko po ukončení strednej školy.“ Podnikať začal hneď po škole, stihol si urobiť odbornú vysokú školu a expanduje.

Odborné vzdelanie má viaceré výhody aj podľa Milana Lacu, zástupcu riaditeľa pre teoretické vzdelávanie Strednej odbornej školy technickej v Prešove. „Ak ide o odborné vzdelávanie, ktoré reflektuje potreby trhu práce, o čo sa aj naša škola snaží, tak je absolútnou výhodou pre absolventov takéhoto vzdelávania možnosť nájsť si adekvátne zamestnanie a to tak na Slovensku, ako aj v zahraničí.”


Prečo stredné odborné školy?

-  okrem vedomostí majú študenti nadobudnuté zručnosti a návyky, ktoré v prípade duálneho vzdelávania získavajú priamo u budúceho zamestnávateľa

-  možnosť pokračovania na Vysokých školách a tiež na pomaturitnom vzdelávaní

-  možnosť získať okrem maturity aj výučný list pri niektorých odboroch

Žiaci stredných odborných škôl sú už počas štúdia pripravovaní priamo na prácu v službách, obchode, poľnohospodárstve či v priemysle. Majú veľkú pravdepodobnosť získať pracovnú zmluvu už počas štúdia a tak väčšiu šancu uplatniť sa v odbore, ktorý vyštudovali.

TS_preco SOS.docx