21. 10. 2013 Tlačová správa

Najlepšie lístkové cesto robia stredoškoláci z Kežmarku

 

Len tri hodiny stačili študentom slovenských stredných odborných škôl, aby ukázali svoje zručnosti v robení najlepšieho lístkového cesta a pečení výrobkov z neho.

Spomedzi družstiev porotu najviac presvedčilo a hlavnú cenu si v 3. ročníku celoslovenskej súťaži o najlepšie lístkové cesto a výrobky z neho odnieslo družstvo zo SOŠ Kežmarok. V súťaži jednotlivcov zvíťazili v kategórii výroby klasického lístkového cesta Katarína Vágiová zo SOŠ Bratislava a v kategórii výroby plundrového lístkového cesta presvedčil Karol Tarr zo SOŠ Nitra.

 

Súťaže sa zúčastnilo 6 stredných odborných škôl z Bratislavy, Banskej Bystrice, Kežmarku, Košíc, Krupiny a Nitry, ktorých tímy predviedli svoje zručnosti v  kategóriách klasické lístkové cesto a plundrové  cesto. Do súťaže sa zapojili jednotlivci, ale aj 3 –členné družstvá 2.–4. ročníka SOŠ.

Žiaci vytvárali kreácie z ciest na stoloch vedľa seba súčasne, pričom nápomocní  im boli aj majstri. Za úlohu dostali upiecť 3 kusy štvorcov z lístkového cesta rozmerov 10 x 10 cm s hrúbkou 5 mm, a taktiež výrobky podľa vlastnej fantázie. Mladé talenty si so sebou doniesli aj širokú škálu pracovných pomôcok, ako napríklad nože, krájače, misky či mašlovacie štetce. Suroviny ako múka, droždie, soľ, olej, zlepšujúci prípravok, margaríny a vajíčka boli pre súťažiacich pripravené vopred, o čo sa postarali organizátori súťaže.

Pri hodnotení porota posudzovala výrobky z viacerých kritérií. Dôležitá bola okrem iného aj výška už spomínaného štvorca, presnosť práce ale aj originalita a nápaditosť, úprava povrchu a celkový vzhľad výrobkov a v neposlednom rade aj chuť.

Hostiteľom 3. ročníka bola hotelová akadémia v Košiciach. Tohtoročnými sponzormi súťaže, ktorá sa uskutočnila v dňoch 15. a 16. 10. 2013 pod záštitou Cechu pekárov a cukrárov východného Slovenska, boli IREKS ENZYMA, s.r.o., Prešov a Beluša Foods, s.r.o., Beluša.

Celá súťaž vznikla ako jeden z prostriedkov propagácie projektu www.podpormeremesla.sk, ktorého hlavným cieľom je dať do povedomia žiakom končiacim ZŠ, respektíve ich zákonným zástupcom dôležitosť odborného vzdelávania a prípravy, a taktiež podporiť rozvoj medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou. Celý projekt je financovaný z finančných prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu prostredníctvom Úradu vlády SR, a to v rámci programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Súťažiacich hodnotila 3 –členná porota v zložení:

Ing. Viliam Kasperkievč –  predseda poroty, pekáreň Kristián Nová Ľubovňa

Ing. Viera Žatkovičová –  člen poroty, pracovník ŠIOV

Ing. Martin Jurica –  člen poroty, pracovník Beluša Foods

 

 

Víťazstvo získali v kategórii jednotlivci: výrobky z klasického lístkového cesta

 

1. miesto:         Katarína Vágiová – SOŠ Bratislava

2. miesto:         Dominika Smolenová – SOŠ Kežmarok

3. miesto:         Slavomír Jakubík – HA Košice

 

 

V kategórii jednotlivci: výrobky z plundrového lístkového cesta

1. miesto:         Karol Tarr - SOŠ Nitra

2. miesto:         Romana Potančoková – SOŠ Banská Bystrica

3. miesto:         Petra Fudalyová – SOŠ – Kežmarok

 

V kategórii družstvá si prvenstvo vyslúžili žiaci z SOŠ Kežmarok a získali tak hlavnú cenu, ktorou bol 2 – dňový pekársky workshop v Beluša Foods spojený s ubytovaním a wellness relaxom v hoteli Alexandra.

 

Mladí študenti súťažili o viaceré zaujímavé ceny, ktoré boli výhercom odovzdané 16.10.2013 v budove hotelovej akadémie v Košiciach.